Category: Tarix

Tarihga oid maqolalar

Osiyoning yuragi Afg'oniston 0

Osiyoning yuragi Afg’oniston

Ko’p yillar davomida nomi urushlar bilan mashhur bo’lgan Afg’onistonni yaqindan tanishimiz uchun Afg’onistonning tarixi, geografiyasi va Afg’on xalqining diniy, ijtimoiy,madaniy hayotini yaxshiroq o’rganib chiqmog’imiz...